Menu
Cyng. C Griffiths

Rôl: Maer y Dref
Plaid: Ceidwadol
Ward: Ward Lliedi
Cyfeirad Gohebu: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ
  01554 889433
  cllrchrisgriffiths@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp, Llanelli Town Council Working Group,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin, Siambr Fasnach Llanelli, Fforwm Llifogydd Llanelli.