Menu
Cyng. B.A.L. Roberts

Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Glanymor
Cyfeirad Gohebu: 24 George Street, Llanelli. SA15 2NB
  01554 773791
  loroberts@carmarthenshire.gov.uk

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Sefydliad, Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp, Pwyllgor Plas Llanelly,Llanelli Town Council Working Group,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Gweithgor Nodwyddau Wedi'u Gwared, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr y Doc Newydd, Canolfan Deulu Sant Paul, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.