Menu
Cyng. A.S.J. McPherson

Plaid: Llafur
Ward: Ward Tyisha
Cyfeirad Gohebu: 1 Heol y Cloddiau, Dafen, Llanelli, SA14 8QX
 07583 525635
  andremcphersontyisha@hotmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Pen Rhos.