Menu
Cymorth Cymunedol

Mae'r Cyngor yn cyflogi Swyddog Datblygu Cymuned profiadol i gynghori a chynorthwyo grwpiau cymunedol i baratoi dogfennau cyfansoddiad, cynlluniau busnes a cheisiadau ariannu. Mae grantiau hefyd ar gael i gynorthwyo sefydliadau lleol; gall sefydliadau rhanbarthol a chenedlaethol hefyd eu cynorthwyo os gallent ddangos fod tref a/neu bobl Llanelli yn elwa o'u gwaith.
Cysylltwch a Delyth Jones (01554 779995) os hoffech drafod unrhyw agwedd o ddatblygiad cymunedol yn Llanelli.

Download the 'Llanelli We Want Report'

Download the 'The Town Centre We Want Report'

Download 'A Healthy Llanelli'

Cymunedau Digidol Cymru - £3,000