Menu
about llanelli llanelli community centres llanelli town councillors community support

Llanelli Town Mayor

Croeso i Lanelli

Fel Maer y Dref mae'n rhoi pleser mawr i mi i'ch croesawu i wefan Cyngor Tref Llanelli.  Mae'r wefan yn rhoi gwybodaeth defnyddiol am y Cyngor a'r gwasanaethau a ddarperir; mae hefyd yn rhoi cyflwyniad i chi o atyniadau'r dref hyfryd hon a'r ardal o'i hamgylch. 

Rwy'n gobeithio y byddwch yn ei chael hi'n ddefnyddiol ond rhag ofn nad ydych yn gweld yr hyn yr hoffech neu angen mwy o wybodaeth cysylltwch a ni ar unwaith os gwelwch yn dda cysylltwch a ni.

John E. Jones, Y.H.
Cynghorydd John E. Jones, Y.H.
Maer y Dref