Menu
Cyng. S Najmi Y.H.

Rôl: Arweinydd y Cyngor
Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Lliedi
Cyfeirad Gohebu: 15 Nantydd Terrace, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DN
  01554 744814
  shahana80@hotmail.co.uk

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Sefydliad, Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref, Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Selwyn Samuel Centre Committee, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp, Cydweithredu Parc Howard, Pwyllgor Plas Llanelly,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012. Maer y Dref 2015 - 2016

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Tasglu Canol Tref Llanelli, Clwb Byddar Llanelli, Menter Cwm Gwendraeth/Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorwyr, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Un Llais Cymru - Pwyllgor Cynghorau Mwy, Cymdeithas Parc Howard, Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned.