Menu
Chwaraeon & Hamdden

Rhandiroedd

Mae'r Cyngor yn darparu gerddi rhandir yn Ffordd Coronation a Teras Sunninghill, mae'r rhai'n yn boblogaidd dros ben a mae rhestr ddisgwyl sylweddol.

Llwybrau

Mae Cyngor y Dref yn cyflawni rhaglen archwilio a churo, a rhaglen codi baw ci ar y llwybrau yn y dref.

Mordeithiau Hyfforddi Hwylio

Bob blwyddyn mae'r Cyngor yn darparu cyllid fel bod hyd at 4 person ieuanc, rhwng 16 a 24, sy'n byw yn ardal Cyngor y Dref yn gallu cymryd rhan mewn mordaith addysgol am wythnos ar un o Longau Tal y Gymdeithas Hyfforddi Hwylio. Mae hyn yn cynnig cyfle cyffrous i'r rhai sy'n cymryd rhan a mae'r adborth yn cadarnhau ei fod yn brofiad sy'n cael ei werthfawrogi'n arw. Am fwy o wybodaeth am gyfleon yn 2015 cliciwch ar y botwm Newyddion a Digwyddiadau ogydd.

Swyddogion Datblygu Chwaraeon

I gydnabod pwysigrwydd datblygu chwaraeon yn Llanelli mae'r Cyngor yn gwneud cyfraniad ariannol at gyllido swyddogion datblygu rygbi yn yr ardal. 

Pyllau Rhodli

Mae Cyngor y Dref yn ariannu darpariaeth pyllau rhodli ym Mharc Howard a Parc y Goron; mae'r rhai'n ar agor yn ystod gwyliau'r ysgol yn yr haf.