Menu
Chwaraeon & Hamdden

Parciau a Chaeau Chwarae

Mae gan y Cyngor Tref gyfrifoldeb am y caeau chwarae a'r parciau ym Mharc y Goron, Parc Havelock, Parc y Morfa, Pharc Penyfan a Parc y Bobl . Mae'r Cyngor Tref yn cynnal Caeau Chwarae Penygaer trwy gytundeb gyda Chyngor Sir Caerfyrddin. Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad ar un o'r caeau chwarae cwblhewch y ffurflenni angenrheidiol a geir o dan y tab llogi Parciau a Chaeau Chwarae.

Mharc y Goron

Parc Havelock

Parc Havelock

Parc y Morfa

Parc y Morfa

Pharc Penyfan

Parc y Bobl

 

Parc Howard

Mae'r Cyngor Tref yn cyd-reoli Parc Howard mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin trwy Grŵp Cydweithio Parc Howard. Mae'r bartneriaeth hon yn sicrhau bod y cyfleuster yn cael ei wella ac yn parhau i fod mewn perchnogaeth gyhoeddus.

Rhandiroedd

Mae'r Cyngor yn darparu gerddi rhandir yn Ffordd Coronation a Teras Sunninghill, mae'r rhai'n yn boblogaidd dros ben a mae rhestr ddisgwyl sylweddol.

Llwybrau

Mae Cyngor y Dref yn cyflawni rhaglen archwilio a churo, a rhaglen codi baw ci ar y llwybrau yn y dref.

Mordeithiau Hyfforddi Hwylio

Bob blwyddyn mae'r Cyngor yn darparu cyllid fel bod hyd at 4 person ieuanc, rhwng 12 a 25, sy'n byw yn ardal Cyngor y Dref yn gallu cymryd rhan mewn mordaith addysgol am wythnos ar un o Longau Tal y Gymdeithas Hyfforddi Hwylio. Mae hyn yn cynnig cyfle cyffrous i'r rhai sy'n cymryd rhan a mae'r adborth yn cadarnhau ei fod yn brofiad sy'n cael ei werthfawrogi'n arw. Am fwy o wybodaeth am gyfleon yn 2019 cysylltwch gyda'r Swyddfa ar 01554 774352.

Swyddogion Datblygu Chwaraeon

I gydnabod pwysigrwydd datblygu chwaraeon yn Llanelli mae'r Cyngor yn gwneud cyfraniad ariannol at gyllido swyddogion datblygu rygbi yn yr ardal. 

Pyllau Padlo ac Ardaloedd Chwarae Dŵr

Mae gan y Cyngor Tref gyfrifoldeb am y Pyllau Padlo a'r Ardaloedd Chwarae Dŵr ym Mharc y Goron, Parc Havelock, Parc y Dre a Pharc Penyfan. Mae'r Cyngor hefyd yn ariannu darpariaeth y Pwll Padlo ym Mharc Howard. Mae'r Ardaloedd Chwarae Dŵr ar gael drwy gydol yr haf gyda Phyllau Padlo ar agor yn ystod gwyliau Haf  Ysgolion.