Menu
Canolfannau Cymunedol

Mae Cyngor y Dref wedi datblygu rhwydwaith o saith ganolfan gymunedol drwy'r dref; maent yn cael eu defnyddio'n gyson gan y gymuned leol am amryw weithgaredd fel cylchau chwarae, partion penblwydd, cyfarfodydd, dosbarthiadau dawnsio, dosbarthiadau cadw'n heini a.y.y.b.
Mae'n bolisi gan y Cyngor i adael i grwpiau'r henoed lleol ddefnyddio'r canolfannau am ddim ar un noswaith yr wythnos.

Dyma'r canolfannau:
Glenalla - Glenalla Road, Llanelli
Maesllyn - Lakefield Road, Llanelli
Llanerch - Heol Nant-y-Felin, Llanelli
Paddock Street - Stryd Paddock, Llanelli
Penymorfa - Penymorfa, Llanelli
Sant Barnabas - Llewellyn Street, Llanelli
Wesleaidd - Campbell Street, Llanelli

Cysylltwch a Teresa Bryant (01554 779990) i hurio unrhyw un o'r canolfannau os gwelwch yn dda.

Mae mwyafrif o'r canolfannau wedi eu trawsnewid o'u defnydd blaenorol, er mwyn cadw rhai o adeiladau hanesyddol y dref at ddefnydd y gymuned. Y ddwy esiampl orau yw Glenalla a Lakefield; dau gapel a ddiogelwyd gan Gyngor y Dref rhag eu dymchwel sydd wedi eu cofrestru gyda CADW fel adeilad rhestredig Gradd 2; cydnabuwyd y ddau gynllun adnewyddu gan Wobr Pwyllgor Tywysog Cymru am adnewyddu adeiladau hanesyddol.