Menu
Canolfan Selwyn Samuel

Yng Nghanolfan Selwyn Samuel mae chwech lon fowlio dan-do yn ogystal a thy bwyta a bar.
Mae'r Neuadd Fowlio ar agor saith diwrnod yr wythnos drwy gydol y tymor dan-do (Medi-Ebrill) a mae nifer o bencampwriaethau cenedlaethol a rhyngwladol wedi'u cynnal yno, rhai ohynynt wedi'u dangos ar y teledu. 
Yn ystod misoedd yr haf o Fai i Fedi mae'r Ganolfan, sy'n drwyddedig ar gyfer adloniant cyhoeddus, yn cael ei defnyddio ar gyfer ystod o weithgareddau gan gynnwys cyngherddau, seminarau ac arddangosfeydd. Mae llawr y Ganolfan yn 12,000 troedfedd sgwâr a mae wedi'i chyfarparu a system oleuo llwyfan fodern, llwyfan renciog a stoc o gadeiriau i gynulleidfa o hyd at 1,200 o bobl. 

Mae'r Ystafell Lliedi gyfagos yn cynnig cyfleusterau ar gyfer derbyniadau priodas, ciniawau ac achlysurau arbennig drwy'r flwyddyn.  Cysylltwch â Paul ar 07729 655114