Menu
Agendas

29ain Mehefin 2020 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


29ain Mehefin 2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


29ain Mehefin 2020 Cyngor Tref Llanelli


18fed Mai 2020 Gyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Llanelli


9fed Mawrth 2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


9fed Mawrth 2020 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


4ydd Mawrth 2020 Pwyllgor GefeillioTrefol


4ydd Mawrth 2020 Cyngor Tref Llanelli


17fed Chwefror 2020 Pwyllgor Adeilaau a Chyllid


17fed Chwefror 2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


5ed Chwefror 2020 Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel


5ed Chwefror 2020 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


5ed Chwefror 2020 Cyngor Tref Llanelli


13th Ionawr 2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghyhnghori


8fed Ionawr 2020 Cyngor Tref Llanelli


16eg Rhagfyr 2019 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


16eg Rhagfyr 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


16eg Rhagfyr 2019 Pwyllgor Plas Llanelly


4ydd Rhagfyr 2019 Cyngor Tref Llanelli


26ain Tachwedd 2019 Pwyllgor Gefeillio Trefol


18fed Tachwedd 2019 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


18fed Tachwedd 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


6ed Tachwedd 2019 Cyngor Tref Llanelli


21ain Hydref 2019 Pwyllgor Staffio


15fed Hydref 2019 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


7fed Hydref 2019 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


7fed Hydref 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


2il Hydref 2019 Cyngor Tref Llanelli


16eg Medi 2019 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


9fed Medi 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


4 Medi Cyngor Tref Llanelli


15fed Gorffennaf 2019 Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel


15fed Gorffennaf 2019 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


8fed Gorffennaf 2019 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


8fed Gorffennaf 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


3ydd Gorffennaf 2019 Cyngor Tref Llanelli


5ed Mehefin 2019 Cyngor Tref Llanelli


20fed Mai 2019 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


13eg May 2019 Pwyllgor Gefeillio Trefol


13eg Mai 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


8fed Mai 2019 Cyngor Tref Llanelli - Cyfarfod Blynyddol Gohiriedig


15fed Ebrill 2019 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


8fed Ebrill 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


3ydd Ebrill 2019 Cyngor Tref Llanelli


25ain Mawrth 2019 Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel


18fed Mawrth 2019 Pwyllgor Adeiladau a Chyllid


11eg Mawrth 2019 Pwyllgor Gefeillio Trefol


11eg Mawrth 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


6 Mawrth 2019 Cyngor Tref Llanelli


18fed Chwefror 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


18fed Chwefror 2019 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


6ed Chwefror 2019 Cyngor Tref Llanelli


21ain Ionawr 2019 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


14fed Ionawr 2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


9fed Ionawr 2019 Cyngor Tref Llanelli


17eg Rhagfyr 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


10fed Rhagfyr 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


5ed Rhagfyr 2018 Cyngor Tref Llanelli


19eg Tachwedd 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


12fed Tachwedd 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


7fed Tachwedd 2018 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


7fed Tachwedd 2018 Cyngor Tref Llanelli


7fed Tachwedd 2018 Pwyllgor Cyn Feiri'r Dref


24ain Hydref 2018 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


24ain Hydref 2018 Gyfarfod Anghyffredin Cyngor Tref Llanelli


15fed Hydref 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


8fed Hydref 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


3ydd Hydref 2018 Cyngor Tref Llanelli


17eg Medi 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


10fed Medi 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


10fed Medi 2018 Pwyllgor Gefeillio Trefol


5ed Medi 2018 Cyngor Tref Llanelli


3ydd Medi 2018 Pwllgor Canolfan Selwyn Samuel


23ain Groffennaf 2018 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


23ain Gorffennaf 2018 Pwyllgor Gefeillio Trefol


16eg Gorffennaf 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


9fed Gorffennaf 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


4ydd Gorffennaf 2018 Cyngor Tref Llanelli


25ain Mehefin 2018 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


18fed Mehefin 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


18fed Mehefin 2018 Gyfarfod Anghyffredin Cyngor Tref Llanelli


18fed Mehefin 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


4ydd Mehefin 2018 Cyngor Tref Llanelli


21ain Mai 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


14fed Mai 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


3ydd Mai 2018 Gyfarfod Blynyddol Gohiriedig Cyngor Tref Llanelli


16eg Ebrill 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


9fed Ebrill 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu am Ynghynghori


4ydd Ebrill 2018 Cyngor Tref Llanelli


19eg Mawrth 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


12fed Mawrth 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


7fed Mawrth 2018 Pwyllgor Gefeillio Trefol


7fed Mawrth 2018 Cyngor Tref Llanelli


19eg Chwefror 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


19eg Chwefror 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu am Ymghynghori


7fed Chwefror 2018 Cyngor Tref Llanelli


22ain Ionawr 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


22ain Ionawr 2018 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


22ain Ionawr 2018 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


15fed Ionawr 2018 Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel


15fed Ionawr 2018 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu am Yngynghori


10fed Ionawr 2018 Cyngor Tref Llanelli


18fed Rhagfyr 2017 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


11eg Rhagfyr 2017 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymghynghori


6ed Rhagfyr 2017 Cyngor Tref Llanelli


13eg Tachwedd 2017 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


6ed Tachwedd 2017 Pwyllgor Gefeillio Trefol


6ed Tachwedd 2017 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori


1af Tachwedd 2017 Cyngor Tref Llanelli


16fed Hydref 2017 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


9fed Hydref 2017 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu am Ymgynghori


4ydd Hydref 2017 Cyngor Tref Llanelli


26ain Medi 2017 Pwyllgor Datblygu Stebonheath


25ain Medi 2017 Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel


18fed Medi 2017 Pwyllgor Adeiladu a Chyllid


11fed Medi 2017 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu am Yngynghori


6ed Medi 2017 Cyngor Tref Llanelli